គោលការណ៍ភាពឯកជននិងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ 

Mhala.org រួមទាំងផ្នែកតូចៗទាំងអស់របស់វាគឺសុខភាពផ្លូវចិត្តអាមេរិកនៃរដ្ឋឡូសអង់ចាឡែសនិងសាខានិងសាខារបស់ខ្លួន (“ MHALA”“ យើង” ឬ“ យើង”) ។ គេហទំព័រនេះរាប់បញ្ចូលទាំងទំព័ររងរបស់វា (“ គេហទំព័រ”) មានព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីសេវាកម្មនិងបេសកកម្មរបស់ MHALA ។

MHALA ប្តេជ្ញាការពារភាពឯកជនរបស់អ្នកចូលមើលគេហទំព័រ។ នេះគឺជាគោលការណ៍ (“ គោលនយោបាយភាពឯកជន”) របស់ MHALA ទាក់ទងនឹងភាពឯកជននៃព័ត៌មានដែលយើងអាចប្រមូលតាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក។ គោលការណ៍ឯកជននេះមិនអនុវត្តចំពោះព័ត៌មានដែលយើងអាចប្រមូលដោយវិធីសាស្រ្តផ្សេងទៀតក្រៅពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នកឡើយ។

ការអនុវត្តឯកជនភាព HIPAA និង HMIS

សំរាប់ពត៌មានអំពីរបៀបដែលម៉ាឡាឡាប្រព្រឹត្ដចំពោះរាល់ពត៌មានសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានបញ្ជូនមកដោយអ្នកក្នុងកំឡុងពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្មណាមួយរបស់យើងសូមពិនិត្យឡើងវិញនូវ សេចក្តីជូនដំណឹង HIPAA នៃការអនុវត្តភាពឯកជន.

MHALA ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវស្តង់ដារនៃការផ្សព្វផ្សាយ HUD ទាក់ទងនឹងការអនុវត្តឯកជនភាពរបស់ HMIS ។ ដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនូវសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអនុវត្តន៍ឯកជនភាព HMIS របស់យើង (pdf) ចុច​ទីនេះ និង នៅទីនេះ.

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនយើងប្រមូលដោយផ្ទាល់ពីអ្នក

អ្នកអាចផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកទាក់ទងជាមួយយើងតាមរយៈគេហទំព័រ www.mhala.org រួមទាំងពេលដែលអ្នក៖

  • ជាវអ៊ីមែលព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានឬបច្ចុប្បន្នភាព។
  • បរិច្ចាគដល់ក្រុមហ៊ុន MHALA ឬធ្វើការទិញផ្សេងទៀត
  • បំពេញដាក់ស្នើឬចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិឬកម្រងសំណួរ ឬ
  • ទំនាក់ទំនងជាមួយយើងតាមមធ្យោបាយណាមួយផ្សេងទៀតតាមរយៈគេហទំព័រ។

យើងប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកជ្រើសរើសដើម្បីផ្តល់ជូនដែលជាទូទៅរួមមានឈ្មោះអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលព័ត៌មានកាតឥណទានអាស័យដ្ឋានប្រៃសណីយ៍អាសយដ្ឋានវិក័យប័ត្រឬព័ត៌មាននៅក្នុងមតិយោបល់ដែលអ្នកផ្តល់ជូន។ យើងក៏អាចរក្សាចម្លើយរបស់អ្នកចំពោះការស្ទង់មតិនិងកម្រងសំណួរដែលអ្នកអាចបំពេញពីមួយពេលទៅមួយពេល។ សូមកុំបញ្ជូនព័ត៌មានដែលអ្នកមិនចង់អោយយើងមាន។

បន្ថែមលើព័ត៌មានដែលអ្នកអាចបញ្ជូនមកយើងតាមរយៈវែបសាយត៍ MHALA និងដៃគូអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនអាចប្រមូលនិងរក្សាទុកព័ត៌មានផ្សេងទៀតអំពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នកតាមរយៈខូឃីស៍ឬបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀតដែលតាមដាននិងតាមដានការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះសូមមើលផ្នែកដែលមានចំណងជើងថា“ ឃុកឃី” ខាងក្រោម។

វិធីដែលយើងអាចប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននិងព័ត៌មានផ្សេងទៀត

ជាទូទៅយើងប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនិងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលយើងប្រមូលតាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នកដើម្បីបម្រើអ្នកធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវកម្មវិធីនិងសេវាកម្មរបស់យើងនិងដើម្បីកែលម្អបទពិសោធន៍អតិថិជនរបស់អ្នក។

យើងក៏ប្រើប្រាស់ព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នកផងដែរដើម្បីកែលម្អខ្លឹមសារគេហទំព័រនិងកែលម្អកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្សព្វផ្សាយនិងផ្សព្វផ្សាយរបស់ម៉ាឡាអេអេ។

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសំណួរថែរក្សាគណនីតាមអ៊ិនធឺរណែតបញ្ជូនអ្នកនូវព័ត៌មានថ្មីៗអំពីកម្មវិធីរបស់យើងដែលអាចធ្វើឱ្យអ្នកចាប់អារម្មណ៍ធ្វើតាមកាតព្វកិច្ចច្បាប់របស់យើងនិងអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រ។

សន្តិសុខ

សុវត្ថិភាពព័ត៌មានរបស់អ្នកមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើង។ យើងផ្តល់ជូននូវការអនុវត្តនិងនីតិវិធីសមហេតុផលដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីការពារព័ត៌មានរបស់អ្នក។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមានកម្មវិធីសន្តិសុខណាមួយដែលមិនអាចអត់អោនបានឡើយហើយឧក្រិដ្ឋជនបានបង្ហាញការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការការពារសុវត្ថិភាពដែលត្រូវបានអនុម័តយ៉ាងទូលំទូលាយដូច្នេះយើងមិនអាចធានាសុវត្ថិភាពព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនបានទេ។ ដូច្នោះហើយអ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានដល់យើងដោយហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

អ្នកប្រើប្រាស់ណាម្នាក់ឬភាគីទីបីដែលចូលមើលគេហទំព័រឬសេវាកម្មរបស់យើងទទួលខុសត្រូវចំពោះការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនិងសេវាកម្មរបស់ខ្លួន។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរបស់ភាគីទីបីឬការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខរបស់ខ្លួនដោយគោរពតាមព័ត៌មានដែលភាគីទីបីអាចប្រមូលឬដំណើរការតាមរយៈគេហទំព័រសេវាកម្មឬផ្សេងទៀត។

ការចូលប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

សូមទំនាក់ទំនងមកយើងប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរឬកង្វល់អំពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឬត្រូវការជំនួយក្នុងការគ្រប់គ្រងជម្រើសរបស់អ្នក។

ដើម្បីចូលប្រើផ្លាស់ប្តូរឬលុបព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសូមជ្រើសរើសមិនទទួលការធ្វើទីផ្សារឬទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពីយើងឬបើមិនដូច្នេះទេផ្លាស់ប្តូរជម្រើសរបស់អ្នកអំពីរបៀបដែលយើងប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឬសម្រាប់សំណួរណាមួយទាក់ទងនឹងគោលការណ៍ឯកជននេះសូម៖ (១) ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានលម្អិតគណនីរបស់អ្នកតាមអ៊ីនធឺណិត (២) ធ្វើតាមការណែនាំដែលឈប់ជាវដែលមានទីតាំងនៅចុងបញ្ចប់នៃការទំនាក់ទំនងផ្នែកទីផ្សារពីយើង។ ឬ (៣) អ៊ីមែលមកយើងតាមរយៈ info@mhala.org ។

សូមប្រាកដថាបានបញ្ចូលក្នុងអ៊ីមែលណាមួយនូវឈ្មោះពេញអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលអាសយដ្ឋានប្រៃសណីយ៍និងសារណាមួយ។ សូមកត់សម្គាល់ថាការស្នើសុំបែបនេះអាចចំណាយពេលរហូតដល់សាមសិប (៣០) ថ្ងៃដើម្បីឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព។

សេចក្តីជូនដំណឹងដល់អ្នករស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា

នៅក្រោមច្បាប់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាអ្នករស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាអាចស្នើសុំបញ្ជីឈ្មោះភាគីទីបីទាំងអស់ដែលយើងបានបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនជាក់លាក់ (ដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា) ក្នុងឆ្នាំមុនសម្រាប់គោលបំណងទីផ្សារផ្ទាល់របស់ភាគីទីបីទាំងនោះ។ ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នករស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាហើយចង់ទទួលបានបញ្ជីបែបនេះសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមអាស័យដ្ឋានដែលមានក្នុងផ្នែក“ ការទទួលបានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន” ខាងលើ។ ចំពោះសំណូមពរបែបនេះសូមបញ្ចូលសេចក្តីថ្លែងការណ៍“ សិទ្ធិឯកជនភាពកាលីហ្វ័រញ៉ារបស់អ្នក” នៅក្នុងតួនៃសំណើរបស់អ្នកក៏ដូចជាឈ្មោះអាសយដ្ឋានផ្លូវទីក្រុងរដ្ឋនិងលេខកូដតំបន់។ សូមផ្តល់ព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកយើងដើម្បីកំណត់ថាតើវាអនុវត្តចំពោះអ្នកដែរឬទេ។ អ្នកក៏ត្រូវតែបញ្ជាក់ពីការពិតដែលថាអ្នកគឺជាអ្នករស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានិងផ្តល់អាសយដ្ឋានរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ការឆ្លើយតបរបស់យើង។ សូមកត់សម្គាល់ថាយើងនឹងមិនទទួលយកសំណើតាមទូរស័ព្ទអ៊ីម៉ែលឬដោយការសាកសួរទេហើយយើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការជូនដំណឹងដែលមិនមានស្លាកឬផ្ញើត្រឹមត្រូវឬដែលមិនមានព័ត៌មានពេញលេញឡើយ។

ប្រយ័ត្ននឹង“ ការលួចបន្លំ”

"ការបន្លំ" គឺជាគ្រោងការក្បត់ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីលួចយកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានអ៊ីមែលដែលមើលទៅដូចជាវាមកពី MHALA ហើយកំពុងស្នើសុំព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកកុំឆ្លើយតបនឹងវា។ យើងនឹងមិនស្នើសុំលេខសម្ងាត់ឈ្មោះអ្នកប្រើព័ត៌មានកាតឥណទានឬព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀតតាមរយៈអ៊ីមែលទេ។

បច្ចុប្បន្នភាពទៅនឹងគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង

ពីពេលមួយទៅពេលមួយយើងអាចប្រកាសការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើគោលការណ៍ឯកជននេះ។ ការផ្លាស់ប្តូរណាមួយនឹងមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលប្រកាសគោលការណ៍ឯកជនភាពដែលត្រូវបានកែសម្រួល។ យើងក៏អាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរបន្តិចបន្តួចចំពោះគោលការណ៍ឯកជនដែលនឹងមិនប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងឡើយ។ យើងលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកពិនិត្យមើលទំព័រនេះជាទៀងទាត់សម្រាប់ព័ត៌មានចុងក្រោយស្តីពីការអនុវត្តឯកជនភាពរបស់យើង។

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរឬកង្វល់អំពីគោលនយោបាយឬការអនុវត្តន៍ឯកជនភាពរបស់យើងសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាម info@mhala.org.

Man offering computer assistance to another