រឿងរ៉ាវនៃការផ្លាស់ប្តូរ

រឿងរ៉ាវនៃការផ្លាស់ប្តូរ

A Journey of Restoration and Self-Expression

ខែ​មិថុនា 15, 2021 | បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ A Journey of Restoration and Self-Expression

‘My Life Is New’

ខែ​មេសា 28, 2021 | បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ‘My Life Is New’

‘MHALA Came Through for Me’

ខែ​កុម្ភៈ 19, 2021 | បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ‘MHALA Came Through for Me’

‘2020 Was My Year’

ថ្ងៃទី ១៨ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០២០ | បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ‘2020 Was My Year’

"ជំនាញដែលខ្ញុំបានរៀនបានជួយម៉ាក់ខ្ញុំនិងខ្ញុំទទួលបានការងារ"

ខែវិច្ឆិកា ២៥, ២០២០ | បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ‘The Skills I Learned Helped My Mom and I Get Jobs’

‘I Did Everything Myself — But They Helped’

ខែកក្កដា ២៧, ២០២០ | បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ‘I Did Everything Myself — But They Helped’

‘I Am Focused on Getting My Life in Order’

ខែមិថុនា ២៤, ២០២០ | បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ‘I Am Focused on Getting My Life in Order’

T TAY បានជួយខ្ញុំចេញពីសែលរបស់ខ្ញុំ›

១២ ឧសភា ១២,២០២០ | បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ‘TAY Has Helped Me Come Out of My Shell’

I ខ្ញុំបានយកភាពទន់ខ្សោយរបស់ខ្ញុំហើយ ធ្វើឲ្យ វាមានកម្លាំង›

ខែមីនា ២៥, ២០២០ | បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ‘I Took My Weakness and Made it a Strength’

This នេះជាកន្លែងដែលអព្ភូតហេតុរបស់ខ្ញុំបានកើតឡើង›

ខែមីនា ២០ ២០២០ | បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ‘This Is Where My Miracle Happened’
‘I Am Focused on Getting My Life in Order’

Areanna became homeless in 2016. She bounced around friends’ homes for some time; later, she lived in her car and in a shelter in the Antelope Valley. It was at the shelter that she learned about MHALA’s យុវជនផ្លាស់ប្តូរអាយុ program.

She arrived at the TAY program in Lancaster with nowhere to live and no job. Her TAY team began by finding her a room in which to stay for a few months. During that time, Areanna received her training for her guard card — the certification needed to be able to work as a registered security guard in the state of California.

អាណាសាន់មានការព្រួយបារម្ភអំពីការបើកបរដើម្បីទទួលបានការងារសន្តិសុខ។ តាមរយៈកិច្ចសន្យារបស់ MHALA ជាមួយសាលាបើកបរក្នុងស្រុកនាងអាចកសាងទំនុកចិត្តរបស់នាងនៅពីក្រោយកង់។

នាងនិយាយថា“ វាមិនត្រឹមតែអ្វីដែល TAY អាចធ្វើសំរាប់អ្នកប៉ុណ្ណោះទេ។ “ វាក៏ជាការខិតខំរបស់ខ្ញុំផងដែរ។ អ្នកត្រូវតែរកការងារធ្វើ។ អ្នកត្រូវតែជួយខ្លួនឯង។

អាណាសាន់បានផ្លាស់ប្តូរពីការស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ផ្ទះសំណាក់មួយដោយមានជំនួយពីថៃដើម្បីទទួលបានផ្ទះល្វែងមួយបន្ទប់ផ្ទាល់ខ្លួនដែលនាងចែករំលែកជាមួយមិត្តប្រុសរបស់នាង។ សូម្បីតែក្នុងកំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាតរ៉ាំរ៉ៃ (COVID-១៩) គាត់អាចទទួលបានការងារពីរគឺមួយនៅហាងលក់គ្រឿងទេសនិងមួយទៀតនៅក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខ។

នាងនិយាយថា“ ខ្ញុំពិតជាតស៊ូ។ “ ផ្នត់គំនិតរបស់ខ្ញុំគឺឥឡូវនេះខ្ញុំនៅទីនេះហើយសូមកុំស្រួលខ្លួន។ ទៅរកច្រើនទៀត។ ខ្ញុំកំពុងផ្តោតលើការធ្វើឱ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំមានសណ្តាប់ធ្នាប់។

Her TAY team, she adds, always reminded her to be responsible. “Tay helped me to stay motivated,” she explains. “I would ask about credit, apartments, jobs … they would always teach me to be responsible, persistent, patient. I learned to have a positive outlook on things even if they don’t always go your way.”

បន្ទាប់ពីទទួលបានការណែនាំពីអ្នកជំនាញអប់រំ TAY អាណាសាន់ណាបានសម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យ។ នាងសង្ឃឹមថានឹងចាប់ផ្តើមនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ។

នាងនិយាយថា“ គោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺធ្វើការមួយថ្ងៃសម្រាប់ MHALA ធ្វើការតស៊ូមតិមិត្តភក្តិ។ ខ្ញុំចង់ជួយអ្នកដទៃតាមរបៀបដែលខ្ញុំបានជួយ” ។

Known in TAY for her positive demeanor, drive, and determination, Areanna received the 2019 Student of the Year award at MHALA’s Golden Bell Awards in the Antelope Valley.