រឿងរ៉ាវនៃការផ្លាស់ប្តូរ

រឿងរ៉ាវនៃការផ្លាស់ប្តូរ

A Journey of Restoration and Self-Expression

ខែ​មិថុនា 15, 2021 | បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ A Journey of Restoration and Self-Expression

‘My Life Is New’

ខែ​មេសា 28, 2021 | បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ‘My Life Is New’

‘MHALA Came Through for Me’

ខែ​កុម្ភៈ 19, 2021 | បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ‘MHALA Came Through for Me’

‘2020 Was My Year’

ថ្ងៃទី ១៨ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០២០ | បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ‘2020 Was My Year’

"ជំនាញដែលខ្ញុំបានរៀនបានជួយម៉ាក់ខ្ញុំនិងខ្ញុំទទួលបានការងារ"

ខែវិច្ឆិកា ២៥, ២០២០ | បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ‘The Skills I Learned Helped My Mom and I Get Jobs’

‘I Did Everything Myself — But They Helped’

ខែកក្កដា ២៧, ២០២០ | បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ‘I Did Everything Myself — But They Helped’

‘I Am Focused on Getting My Life in Order’

ខែមិថុនា ២៤, ២០២០ | បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ‘I Am Focused on Getting My Life in Order’

T TAY បានជួយខ្ញុំចេញពីសែលរបស់ខ្ញុំ›

១២ ឧសភា ១២,២០២០ | បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ‘TAY Has Helped Me Come Out of My Shell’

I ខ្ញុំបានយកភាពទន់ខ្សោយរបស់ខ្ញុំហើយ ធ្វើឲ្យ វាមានកម្លាំង›

ខែមីនា ២៥, ២០២០ | បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ‘I Took My Weakness and Made it a Strength’

This នេះជាកន្លែងដែលអព្ភូតហេតុរបស់ខ្ញុំបានកើតឡើង›

ខែមីនា ២០ ២០២០ | បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ‘This Is Where My Miracle Happened’
‘I Did Everything Myself — But They Helped’

បន្ទាប់ពីរស់នៅឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតអស់មួយជីវិតរបស់គាត់ស្ទេវិនបានទៅលេងនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ ហើយបានសំរេចចិត្តស្នាក់នៅ។ នៅពេលគាត់សម្របខ្លួនទៅនឹងគ្មានការគាំទ្រជាលក្ខណៈគ្រួសារនៅក្នុងតំបន់និងតម្រូវការនៃការចាប់ផ្តើមជីវិតថ្មីនៅក្នុងទីតាំងថ្មីគាត់បានទៅដល់អង្គការ MHALA សម្រាប់ជំនួយ។

Steven គ្មានផ្ទះសម្បែងអស់រយៈពេលជិត ២ ខែតែរកកន្លែងស្នាក់នៅដោយខ្លួនឯង។ ក្រុមការងារផ្នែកគេហដ្ឋានរបស់ MHALA នៅ Lancaster បានជួយគាត់ទទួលបានរបស់របរចាំបាច់សម្រាប់អាផាតមិនរបស់គាត់ហើយភ្ជាប់គាត់ទៅនឹងក្រុមសេវាកម្មការងាររបស់ទីភ្នាក់ងារ។ ស្ទីវបានស្វែងរកឱកាសការងារទាំងអស់នៅក្នុងសហគមន៍។ ជំងឺរាតត្បាតរ៉ាំរ៉ៃ (COVID-១៩) បានបោះចោលការរីកចំរើនរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់នៅតែខ្ជាប់ខ្ជួនដោយបានចូលរួមរាល់ការណាត់ជួបដែលបានគ្រោងទុកនិងផ្តោតអារម្មណ៍។

សូមអរគុណចំពោះការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់គាត់ស្ទីវ៉េនត្រូវបានផ្តល់ជូនទីតាំងជាមួយ Rite Aid ឃ្លាំង។ នៅពេលគាត់ទទួលបានលិខិតស្នើសុំរបស់ថៅកែគាត់បានចែករំលែកព័ត៌មានដោយរីករាយជាមួយអ្នកសម្របសម្រួលការងាររបស់ម៉ាឡាអេ។

ស្ទីវិនមានប្រសាសន៍ថា“ ខ្ញុំបានធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែពួកគេបានជួយ” ។ “ MHALA បានជួយខ្ញុំរៀបចំប្រវត្តិរូបសង្ខេបការងារចែករំលែកការងារ…និងផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវថាមពលវិជ្ជមានល្អ ៗ ជាច្រើន។ អ្នកត្រូវការរបស់របរបែបនេះនៅពេលអ្នកកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើ។

អ្នកសម្របសម្រួលការងាររបស់គាត់មានប្រសាសន៍ថា“ គាត់មានអារម្មណ៍រីករាយយ៉ាងខ្លាំង (ពេលទទួលបានការងារធ្វើ)” ។ គាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សដំបូងដែលគាត់បានទាក់ទងដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មាននេះ” ។

លោកស្រីបន្ថែមថាក្រុម MHALA របស់ស្តេស្ទីននឹងបន្តគាំទ្រគាត់។

ស្ទីវិនមានប្រសាសន៍ថា“ ខ្ញុំមានអំណរគុណណាស់។ “ ពួកគេបានជួយច្រើនណាស់ដើម្បីជួយខ្ញុំ។ យកល្អយើងដឹងថាមនុស្សព្យាយាមជួយ” ។