នៅក្រោម Toque

នៅក្រោម Toque គឺជាបទពិសោធន៍ធ្វើម្ហូបដ៏ប្លែកដែលទាក់ទាញរសជាតិនិងវប្បធម៌ប្លែកៗរបស់ឡងប៊ិច។ មេចុងភៅល្អបំផុតនៅតំបន់នេះបង្កើតបានជាអាហារពេលល្ងាចដ៏អស្ចារ្យមួយដែលរួមបញ្ចូលទាំងការដេញថ្លៃដោយផ្ទាល់និងស្ងាត់ស្ងៀមផងដែរដោយទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់សុខភាពផ្លូវចិត្តអាមេរិចនៃឡូសអង់ចាឡែស។

Due to the COVID-19 pandemic, the next edition of Under the Toque won't take place until 2021 — check back for more details! 

Culinary supporters of MHALA and Under the Toque include:

21 Square Bar + Kitchen                                 Pacific 6
555 East American Steakhouse                    Parker’s Lighthouse
Buono’s Pizzeria                                             Pie Bar
Congregation Ale House                               Pier 76 Fish Grill
Deli 456                                                           Promenade Café (Renaissance Long Beach)
Domenico’s Italian Restaurant                       Renaissance Los Angeles Airport Hotel
Fuego Restaurant (Hotel Maya)                     Romeo Chocolates
Hyatt Regency Long Beach                            Shenanigans Irish Pub
James Republic                                               SIP Bar and Lounge (Renaissance Long Beach)
Lido House                                                      Tamarindo's Margarita Bar & Cantina
Long Beach Creamery                                    The Queen Mary
Navy Proof Food & Spirits                              The Terrace Grille & Patio
Naples Rib Company                                      The Village Cookie Shoppe

Auctioneer at Under the Toque
២០២១ នៅក្រោម Toque

ចុះ​ឈ្មោះ!

វាមិនលឿនទេក្នុងការចុះឈ្មោះសម្រាប់ការបោះពុម្ពផ្សាយឆ្នាំ ២០២១ នៃ Under Toque! ដើម្បីចូលរួមជាអ្នកឧបត្ថម្ភឬមេចុងភៅសូមទំនាក់ទំនង
Molly Ann Woods នៅ mwoods@mhala.org
ឬ ៥៦២-២៨៥-១៣៣០ x១០៥៥ ។